Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Magician Tristan at Mairi Sinatsaki's Show "Mairi Me"!

In a dream, Magician Tristan meets with Mary Sinachaki
and then a battle begins...
Who is the best magician in Dreamland?
Magician Tristan or Mary Potter?

Music: George Arkomanis

Many thanks to: Mairi Sinatsaki, George Logothetis, Chris Papantoniou, Mairi Me Crew, Netwix.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου