Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Magic Dinner with Tristan...

Every Wednesday, 22:00 at BierKeller
Magician Tristan welcomes you in a Magical dinner 
full of Magic, Music and Taste!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου