Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Magician Tristan on Artefake!

Tristan's interview on French Artefake!
Artefake Interview
If you don't read in French you can read it in English from Tristan's Website 
by following this link:
Interview in English
And also in Greek:
Interview in Greek
Many thanks to Sebastien Bazou!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου